Europejskie Obserwatorium Ryzyka

Celem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka EU-OSHA jest identyfikacja nowych i…


Bezpieczeństwo w sektorze budowlanym

Sektor budowlany ma jedne z najniższych wyników jeżeli chodzi o bezpieczeństwo…


Szkolenia BHP niezbędne w pracy

Wyróżniamy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia…


Świat bez śmiertelnych wypadków przy pracy

Miliony ludzi na całym świecie umierają co roku w wyniku wypadków przy pracy i…


Kultura bezpieczeństwa w Lafarge

Kultura bezpieczeństwa jest wypadkową trzech aspektów: - aspektu społecznego,…


Wpływ samopoczucia na zdrowienie osób poszkodowanych przy pracy

Niedawne badania przeprowadzone przez australijską organizację bezpieczeństwa…


Odzież ognioochronna - czym różnią się od siebie nowoczesne rozwiązania?

Praca wymagająca przebywania w bliskiej odległości od miejsca produkcji ropy…


Plakaty w miejscu pracy

Umieszczenie plakatów ostrzegawczych w miejscu pracy może przyczyniać się do…


My się zimy nie boimy!

Zima jest okresem, kiedy pracownicy – szczególnie ci pracujący na powietrzu –…


Odzież ochronna - zmiany norm

Jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie profilaktycznej…