Aktualności

2016 10 18  |  BHP w Polsce i na świecie

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

 

Zmiany w kodeksie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz optymalizacja kosztów pracy to główne tematy XVII edycji Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy, które odbędzie się 25-26 października br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest firma SEKA S.A., jeden z Koalicjantów inicjatywy Koalicja „Bezpieczni w Pracy”.

2016 10 17  |  BHP w Polsce i na świecie

Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych

Już 19 października, w  Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, odbędzie się pierwsza edycja Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych.

2016 10 14  |  BHP w Polsce i na świecie

„Automatic Fitness” animowany film o niebezpieczeństwach współczesnego systemu pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do zapoznania się z krótkometrażowym filmem animowanym „Automatic Fitness”.

Więcej aktualności ›

Najnowsze artykuły

2016 09 30

Obowiązki a odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP

Na wstępie należy wskazać, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest gwarantowane w art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Normy konstytucyjne zostały rozbudowane przez ustawodawcę na poziomie ustawowym.

Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków z zakresu BHP wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy tj. z art. 211 k.p. jest obowiązek znajomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Praktycznie wyłącznie art. 211 k.p. określa podstawowe obowiązki pracownika w związku z czym Ustawodawca dobitnie wskazał, że konieczność znajomości przepisów i zasad BHP jest niezbędna pracownikom i obciąża zarówno pracodawcę który ma obowiązek szkolić pracowników jak i pracowników którzy mają obowiązek w sposób rzetelny i skuteczny korzystać z tych szkoleń.

2016 09 13

Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze.

Przeczytaj więcej w strefie wiedzy ›