Aktualności

2017 01 17  |  BHP w Polsce i na świecie

Kontrola szafek pracowniczych

Szafki pracownicze przeznaczone są najczęściej na odzież pracowniczą i stanowią własność pracodawcy, który jednak, po udostępnieniu ich pracownikom, nie powinien bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny (np. podejrzenie kradzieży) sprawdzać ich zawartości. Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca lub reprezentujący go kierownik dysponowali …

2017 01 11  |  BHP w Polsce i na świecie

Zmiany w regulacjach dotyczących BHP

Europa jest w awangardzie ustanawiania najbardziej wyśrubowanych norm dotyczących (ochrony) pracowników. Od 2008 roku liczba zgonów w miejscu pracy spadła o 25 proc. Trzeba jednak dokonać pewnych zmian. Przede wszystkim powinniśmy przeciwdziałać przyczynom powstawania nowotworów w miejscu pracy – powiedziała …

2017 01 05  |  BHP w Polsce i na świecie

Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawcę a podatek dochodowy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikom pracującym przy monito­rach ekranowych. Czy przewidziane są w tym zakresie zwolnienia podatkowe?

Więcej aktualności ›

Najnowsze artykuły

2017 01 11

Skład komisji BHP

Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w skład komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników,

2016 12 20

Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w szczególności w zakresie § 2 wskazanego przepisu „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy

2016 12 19

Czy spółka należąca do grupy kapitałowej musi zatrudniać na etacie pracownika BHP?

W przedmiocie służby BHP wskazać nalży, iż zgodnie z art. 23711 k.p. dopuszczalnym jest spełnienie obowiązku zapewnienia obsługi zadań służby BHP poprzez powierzenie tych zadań specjaliście z zakresu BHP spoza zakładu pracy, a co za tym idzie dopuszczalnym może …

Przeczytaj więcej w strefie wiedzy ›