Aktualności

2016 08 25  |  BHP w Polsce i na świecie

Trwa konkurs „Brygada Bezpiecznych Rodziców”

„Brygada Bezpiecznych Rodziców” to konkurs plastyczny skierowany do dzieci i ich opiekunów, który ma zachęcić najmłodszych do rozważań na temat bezpieczeństwa ich rodziców w pracy. Organizatorem zabawy jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, która do udziału zaprasza dzieci w wieku 4-12 lat. Konkurs potrwa od 22 do 31 sierpnia br.

BHP w Polsce i na świecie

Palacze e-papierosów też muszą korzystać z palarni

Do tej pory osoby, które paliły e-papierosy mogły z nich korzystać wszędzie tam, gdzie palenie wyrobów tytoniowych jest zakazane – w wielu miejscach publicznych, a w szczególności w zakładach pracy, nawet na stanowiskach pracy. Teraz to się zmieni. 7 września br. wchodzi w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

2016 08 19  |  BHP w Polsce i na świecie

FORUM NOWOCZESNE BHP( 27-28-29 września br.)

MOVIDA serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu masterclass.

Więcej aktualności ›

Najnowsze artykuły

Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Materiały pirotechniczne – to jedna z odmian substancji wybuchowych przewidzianych do wytwarzania efektów pirotechnicznych między innymi: cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, dymu lub kombinacji tych efektów uzyskanych w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej.

2016 08 04

Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

W ostatnim czasie w Polsce w związku ze stale rosnącymi kosztami pracy a także realnym brakiem chętnych do pracy na niższych stanowiskach osób, pracodawcy coraz częściej zainteresowani są zatrudnieniem cudzoziemców. W przypadku stanowisk obejmujących prace fizyczne pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników z zagranicy, przykładowo z Ukrainy.

2016 07 19

Nabycie uprawnień do przeprowadzania szkoleń okresowych

W przypadku problematyki przeprowadzania okresowych szkoleń w praktyce występują często wątpliwości czy posiadane przez pracowników zaświadczenia o odbyciu szkolenia zostały przez nich uzyskane zgodnie z przepisami prawa. Wątpliwości te wynikają z nieprecyzyjnego wskazania w § 5 pkt. 3) Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej Rozporządzenie) przesłanek, jakie muszą zostać spełnione przez wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu BHP.

Przeczytaj więcej w strefie wiedzy ›