Dołącz do nas:

Aktualności

2017 03 21  |  BHP w Polsce i na świecie

Inteligentna odzież robocza już niedługo będzie codziennością

Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że ponad połowa pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych pracuje na stanowiskach, wymagających stosowania odzieży ochronnej. Producenci coraz częściej sięgają po innowacyjne technologie, które nie sprowadzają się już jedynie do stosowania …

2017 03 15  |  BHP w Polsce i na świecie

Praca w biurze też bywa męcząca

Specyficzne warunki pracy biurowej powodują różnorakie reakcje organizmu, większe niż na pozór mogłoby się wydawać – zmęczenie i znużenie, zwolnienie reakcji mózgu, osłabienie tempa i pogorszenie poprawności w wykonywaniu pracy, przy jednoczesnym wzroście ciśnienia krwi oraz spowolnieniu niektórych odruchów i …

2017 03 13  |  BHP w Polsce i na świecie

Protokół powypadkowy bez podpisu poszkodowanego

Jeżeli bezskutecznie podjęto wszelkie możliwe próby skontaktowania się z poszkodowanym, do dokumentacji należy załączyć notatkę służbową sporządzoną przez członka (członków) zespołu powypadkowego, z której wynikać będzie, dlaczego na protokole brakuje podpisów poszkodowanego oraz jakie działania podjęto, aby je uzyskać.…

Więcej aktualności ›

Najnowsze artykuły

2017 03 17

Statystyczna karta wypadku

Pracodawca (dotyczy to praktycznie każdego pracodawcy tj. zatrudniającego zarówno jednego pracownika jak i tysiące) zobowiązany jest do sporządzania statystycznej karty wypadku. Obowiązek ten został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie …

2017 01 27

Sprawozdanie ZUS IWA

Zbliża się okres, kiedy pracodawcy mają obowiązek składać dokumenty rozliczeniowe, w tym w sprawie wypadków za poprzedni rok, czyli ZUS IWA. W odniesieniu do tego dokumentu możemy się natknąć na odmienne interpretacje obowiązujących przepisów prawa, których wybór może uchronić lub

2017 01 11

Skład komisji BHP

Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w skład komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników,

Przeczytaj więcej w strefie wiedzy ›