Aktualności

2016 06 29  |  BHP w Polsce i na świecie

Wywiad z najmłodszą uczestniczką Mistrzostw Kadry BHP

Karolina Gwardecka jest studentką Politechniki Łódzkej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Była najmłodszą uczestniczką Mistrzostw Kadry BHP, która przeszła do drugiego etapu konkursu. Zapytaliśmy Karolinę o zainteresowania oraz plany zawodowe:

2016 06 27  |  BHP w Polsce i na świecie

Zimne napoje przysługują pracownikom w czasie upałów

Zimne napoje przysługują osobom wykonującym pracę w wysokiej temperaturze związanej z czynnikami pogodowymi, jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28°C. Natomiast pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni muszą otrzymywać napoje, gdy temperatura jest wyższa niż 25°C.

2016 06 21  |  BHP w Polsce i na świecie

Uznanie kwalifikacji do wykonywania w Polsce zawodów w dziedzinie bhp

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej aktualności ›

Najnowsze artykuły

2016 06 23

Wynagrodzenie służby BHP

Pracownicy służby BHP są dość specyficznymi pracownikami, gdyż zakres ich obowiązków praktycznie ustalony został przez prawodawcę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie), który to w sposób zamknięty określa zadania, jakie są nałożone na pracowników służby BHP. Pracodawca natomiast uprawniony jest jedynie do organizacyjnego kreowania ustalonych zadań np. poprzez organizacyjne wskazanie w jaki sposób praktycznie pracownik służby BHP ma spełnić obowiązek polegający na „bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń” Pracodawca może np. zastrzec rodzaj i formę raportu jakiego oczekuje od pracownika.

2016 06 01

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

wyjaśnienie przepisów przejściowych cz. I

W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy określające zasady zawierania umów na czas określony. W wielu firmach w dniu wejścia w życie ustawy trwały  umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku. Ustawa nowelizująca, w przepisach przejściowych rozstrzyga jak traktować umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie ustawy, a trwające w dniu 22 lutego 2016 roku.

2016 05 24

Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom

Zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników, wykonanie zadań służby BHP można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku niż specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi on jednak posiadać odpowiednie kompetencje.

Przeczytaj więcej w strefie wiedzy ›